Zwemmen in de IJssel

De zomer is begonnen en dat betekent dat er ook weer gezwommen gaat worden in de IJssel. Aan de Zalker zijde gebeurt dit op de strandjes links en rechts van de aanlegsteiger van de veerpont.

Zwemmen in de rivier is verboden met name in de vaargeul volgens het besluit van Rijkswaterstaat. Dit besluit is genomen in verband met de sterke stroming en het drukke scheepvaartverkeer.

Toch wordt recreëren en zwemmen vanaf beide strandjes gedoogd. Middels dit schrijven willen we u op een aantal belangrijke zaken attenderen, te weten:

Als je gaat zwemmen ga dan niet in de vaargeul om te voorkomen dat de stroming je meezuigt. Er zijn twee stromingen n.l. de bovenstroom (die je kunt zien) en de onderstroom (die je niet ziet). Zorg ervoor dat je niet voorbij de groene boeien gaat. Grote en snelle schepen geven een enorme zuigkracht tijdens het voorbij varen.

Als je toch in de IJssel zwemt (buiten de vaargeul natuurlijk) let dan altijd goed op opkomende plezierjachten, snelle motorboten en waterscooters. Deze varen vaak buiten de vaargeul met grote snelheid waarbij het mogelijk is dat ze de zwemmers niet zien met alle gevolgen van dien.

Zwemmen voor de aanlegsteiger en het er af duiken is absoluut niet toegestaan. Enerzijds dat dit gevaarlijke situaties oplevert tijdens het aanvaren en afmeren van de pont, anderzijds dat je met duiken hoofd – en nekletsel kunt oplopen. Op de steiger is duidelijk een bord met “verboden te zwemmen” aangebracht.

De ervaring heeft ons geleerd dat op zomerse dagen er veel vanaf de aanlegsteiger gedoken – en gezwommen wordt door met name jeugd van ca. 10 – 14 jaar. Dit heeft al veel irritatie van de veerpontschippers en onveilige situaties opgeleverd. Het spreekt voor zich dat dit voor de stichting Philadelphia (die het beheer heeft over de veerpont) onacceptabel is. Daarom doen wij bij deze wederom een oproep aan de jeugd om zich aan bovenstaande punten te houden om zodoende een veilige situatie voor eenieder te creëren. Ook verzoeken wij de ouders erop toe te zien dat hun kinderen zich hieraan houden.

En vergeet niet: recreëren en zwemmen aan – en in de IJssel is geheel op eigen risico.

Wij rekenen op jullie – en uw medewerking!

Namens het Theehuis Zalkerveer/Stichting Philadelphia, Buurtvereniging ’s Heerenbroek en Dorpsbelangen Zalk (Lucas Frijlink en Hirja van Egteren).