Zonnepanelen op het dak van het MFD in Zalk????

—Dinsdag 12 maart gaat niet door—
Deze voorlichtingsavond zou  plaats vinden in het MFD op dinsdag 12 maart om 19.30 uur.  Deze avond gaat niet door en wordt verplaatst naar een avond in de maand april. Verdere informatie volgt spoedig, zodra de datum bekend is.

 

Vriendelijke groeten,

Ray Haze (namens de werkgroep Duurzaam Zalk)