Zalk, waar een klein dorp groot in kan zijn.

In 2014 ging een lang gekoesterde wens van ons in vervulling, wonen in het buitengebied. En vanuit Kampen verhuisden wij naar het mooie en rustige Zalk. Maar schijn bedriegt. Mooi is het hier zeker maar rustig niet. Er gebeurt hier, in de goede zin van het woord, juist heel veel. Dat bleek afgelopen zaterdag wel, toen de inwoners van Zalk tijdens het Plattelands Parlement de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2021 kregen uitgereikt. Een prestatie van formaat!! Van de vele dorpen die zich hadden opgegeven kwamen er uiteindelijk drie dorpen in de finale, te weten Luttenberg, Varsselder Veldhunten en Zalk.  Zalk werd eerste!!
Volgens de jury heeft Zalk met overtuiging gewonnen. In het juryrapport werd er een opsomming gegeven van de sterke punten van Zalk. Te denken valt onder andere aan hoe Zalk de bewoners erbij betrekt zodat iedereen gezien en gehoord wordt, zowel mensen binnen het dorp als mensen daarbuiten, de moderne manier van besturen met niet allemaal besturen en commissies maar meer als netwerk, aandacht voor de energietransitie, het Multifunctionele Dorpshuis met al zijn faciliteiten en nog veel meer. Dit leidt tot allemaal originele, kleine en soms grote initiatieven. Kortom Zalk is een dorp dat aan alle kanten bruist. Zalkers zijn aanpakkers, doeners. Geen woorden maar daden!

Een mooie en snelle opsomming, maar hierachter gaat heel veel vrijwilligerswerk schuil. Goed om dat maar eens te gaan benoemen, met het risico dat je mensen vergeet.
Het (pro-) actieve bestuur van het MFD dat al heel veel (in eigen tijd!!) voor elkaar heeft gekregen. De hub voor allerlei pakketdiensten, de camperplaats, de dorpskamer, het groenonderhoud en RTV Zalk.
Toen Corona uitbrak werd er door een groep inwoners “Zalk helpt Zalk” opgericht om te voorkomen dat mensen vergeten werden en er aandacht en hulp was voor iedereen die dat nodig had. Dat er ook oog is voor mensen die zich buiten Zalk bevinden blijkt wel uit de oprichting van “Zalk helpt Oekraïne”. In no time werd er voor zo’n 20 Oekraïners huisvesting geregeld met alles wat daarbij komt kijken. Financieel en moreel gesteund door bijdragen van heel veel dorpsgenoten.
Het klusteam van het MFD dat heel veel werk verzet heeft. Tafeltje-dek-je, dat al bijna 30 jaar maaltijden verzorgt voor inwoners van Zalk die dat zelf niet meer kunnen.
De verschillende besturen van sport en muziek die ervoor zorgen dat er genoeg vrije tijdsbesteding in Zalk is. De werkgroep “Energiecoöperatie Duurzaam Zalk”, die na de aanleg van glasvezel ook zorgde voor zonnepanelen op het dak van het MFD en nu verder aan het zoeken is om Zalk energieneutraal te maken. Tot slot het bestuur van Dorpsbelangen Zalk dat, daar waar nodig, alles probeert te coördineren, een luisterend oor voor de inwoners probeert te zijn en ervoor zorgt dat Zalk toekomstbestendig en vooral een bruisend dorp blijft. Een dorp om trots op te zijn en daarom een terechte uitslag!!

Ray Haze