Zalk is het winnende dorp van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2021!

Op zaterdag 14 mei was de bekendmaking van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2021 op het Plattelands Parlement van de LVKK in Dalfsen. In najaar 2021 werden finalisten,  Luttenberg (Ov.), Varsselder Veldhunten (Gld.) en Zalk (Ov.) bezocht door de jury.

Wij zijn de winnaar van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2021!!

Het juryrapport heeft het volgende benoemd:

Zalk

“Toekomstbestendig behoud van traditie”, dat zegt de jury in Zalk. Ook was opvallend hoe sterk de gemeenschap leeft en meeleeft met een enorm enthousiasme. Misschien komt dit door de moderne wijze van organiseren; niet met allerlei besturen en commissies, maar meer als netwerk, met ruimte voor iedereen vanuit een eigen en gedeelde passie. Iedereen wordt hierbij gezien en  gehoord. Dat leidt tot originele, kleine en soms grotere initiatieven. Waarbij blijkt dat Zalk bij uitstek goed is in het kleine. Er gebeurt veel, er is draagvlak en een mentaliteit van: “We doen het gewoon”. Hierbij zijn vrouwen en mannen, jong en oud goed vertegenwoordigd.

Er zijn initiatieven als het Laarzenpad en de camperplaats, maar ook de splitsing van boerderijen in meerdere woningen. Maar er is ook een enorm aantal zonnepanelen op privéwoningen en op het Multifunctionele Dorpshuis gerealiseerd. En ook het MFD zelf is iets om trots op te zijn. Hier huist bovendien een hub voor allerlei pakketdiensten. Hiermee krijgen jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk.

In coronatijd was RTV Zalk die belangrijke evenementen streamde en bovenal ‘Zalk helpt Zalk’, een lange lijst van initiatieven.

De relatie met  wijkagent, wijkverbinder, gemeente, provincie en gebiedscoöperatie is een contructieve. We bemerkten bij jullie energie en positiviteit.

Wij zijn benieuwd wat het plan Zalk 2030 gaat betekenen voor de gemeenschap.

 

Namens de jury:
Elles Bulder, lector ‘Leefomgeving en Transitie’ op de Hanze Hogeschool Groningen,
Hans Cok, projectleider Quick Scan lokale democratie, Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,
Thijs van Mierlo, directeur Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners LSA.

 

Zalk in de media

Op diverse sites is stilgestaan bij dit prachtige succes!

De publicatie  van  LVKK,  elf dorpen in heel Nederland tonen in de brochure ‘Goed voor Elkaar Dorpen’ hoe zij het doen, de brochure

Bij terugkomst in Zalk, stond de molen in de vreugde-stand met een wapperende Nederlandse vlag! Echt FEEST!