Zalk in 2030. Van plannen naar actie 

De actieve gemeenschap in Zalk zit boordevol plannen en ideeën om Zalk nog mooier, gezelliger en leefbaarder te maken. Ook aan handen om deze mooie plannen om te zetten in daden ontbreekt het niet in Zalk. Om de komende jaren meer richting te geven aan alle ideeën en plannen voor Zalk heeft Dorpsbelangen Zalk van de provincie Overijssel de vraag gekregen om een dorpsplan te maken voor de komende jaren tot 2030. Hoe ziet Zalk er dan uit?  Wat is er nodig om die droom uit te laten komen? Daar wil Dorpsbelangen Zalk  een antwoord op formuleren.

Dorpsbelangen Zalk heeft AnnoNu gevraagd het proces om te komen tot zo’n plan te begeleiden. Mijn naam is Kim Verweij en mag jullie dit najaar helpen bij het vormgeven van dit plan en de uitvoeringsagenda. De eerste stap in dit proces is samen met het dorp brainstormen over de onderwerpen die jullie als inwoners van Zalk belangrijk vinden. Dat gaan we doen tijdens de Najaars-dorpsvergadering van Dorpsbelangen op maandagavond 13 september. U bent vanaf 19:45 van harte welkom in het dorpshuis “An de Steege”. De avond start met de mededelingen van het bestuur en aansluitend gaan we tijdens een interactieve avond Coronaproof brainstormen. Dat gaan we doen aan de hand van onder andere de thema’s verkeer, bruisend dorp, toerisme, voorzieningen en wensen voor Zalk.

Met de opbrengst van de avond gaan we verder aan de slag met een Klankbordgroep die de verschillende groepen/leeftijden in het dorp vertegenwoordigen. Er hebben zich al enige dorpsgenoten aangemeld,  maar wil je ook deelnemen aan deze Klankbordgroep en actief meedenken, meld je dan zo snel mogelijk aan. Dat kan bij één van de leden van Dorpsbelangen of op de avond zelf. We hopen dat we de plannen eind november kunnen presenteren.

Ik kijk er naar uit om samen met jullie aan de slag te gaan.

Tot 13 september.

 

Met vriendelijke groet,

Kim Verweij