Zalk en de Asielzoekers in Zalkerbroek

Zoals bekend wonen er sinds begin maart zo’n 80 asielzoekers in het hotel Zalkerbroek aan de N50. Eerst voor een periode van 4 maanden (1 juli dus). Dezer dagen wordt bekend of het verblijf nog een keer met een periode van 4 maanden wordt verlengd.

Nu zijn wij onlangs  in contact gekomen met St. WIJZ Welzijn Kampen die deze mensen begeleidt en ook zorgt voor verbinding met de samenleving. Zij zouden het mooi vinden wanneer ook met bewoners uit  Zalk verbinding kan worden gemaakt. Hierbij kun je denken aan vrijwilligerswerk of het op locatie gezamenlijke activiteiten doen. Echter dit heeft alleen maar zin, wanneer de verlenging doorgaat.

De oproep die wij nu willen doen is vooral om alvast na te denken of jij hierbij verder betrokken wil zijn en/of ideeën hebt hoe we over en weer van betekenis voor elkaar kunnen zijn.

Heb je belangstelling of ideeën, wij horen het graag: raaltej1@gmail.com of 06-13160955.