Woningbouw Zalk

(Bron: kampen.nl, dd 10 december 2019)

Meerdere locaties mogelijk voor CPO woningbouw Zalk

Op 9 december hebben de gemeente Kampen en Dorpsbelang Zalk de verschillende locaties voor woningbouw in Zalk toegelicht aan belangstellenden. Dit was een vervolg op een eerdere dorpsbijeenkomst waarin wethouder Albert Holtland een oproep gedaan heeft voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en alternatieve woningbouwlocaties. Gisteravond bleek er voldoende belangstelling te zijn voor CPO woningbouw Zalk.

Naast de gemeentelijke locatie aan de Brinkweg is er ook een geschikte locatie van een particulier aan de Zalkerdijk. Deze grondeigenaar stelt de grond voor eigen rekening en risico beschikbaar voor CPO woningbouw Zalk en gaat dit zelf ook begeleiden. Beide locaties worden gezamenlijk met de buurt en het CPO woningbouw Zalk nader uitgewerkt door de gemeente en de particuliere grondeigenaar, zodat er straks een keuzemogelijkheid is en om zo voldoende draagvlak te krijgen. Dat kan betekenen dat een van de beide locaties eerder wordt ontwikkeld en de andere later. Maar het kan ook betekenen dat beide locaties tegelijk worden ontwikkeld. Dat hangt ervan af hoe groot de CPO Woningbouw Zalk gaat worden.

Wethouder Albert Holtland: “Het is belangrijk dat er nu een stap wordt gemaakt om woningbouw te realiseren voor Zalk en dat het dorp erachter gaat staan. Wij gaan daarom samen met de grondeigenaar de uitdaging graag aan om op deze manier woningbouw in Zalk mogelijk te maken. Wij doen dit met name voor de jongeren en doorstromers uit het dorp die graag in Zalk willen wonen. Dit is op veel vlakken een hele positieve ontwikkeling voor het dorp.”

Bij de verdere uitwerking wordt rekening gehouden met enkele uitgangspunten. Zo mogen er circa 10 woningen per locatie gebouwd worden om te voldoen aan het criterium dorps bouwen. Het ‘behoefteonderzoek kleine kernen’ toont aan dat er tot 2028 behoefte is aan 20 nieuwe woningen in Zalk. Door beide locatie uit te werken, kan dit aantal gehaald worden. Het gaat vooral om woningen in de prijsklasse tot € 185.000 of tussen de € 185.000 en € 285.000. Enkele woningen met een hogere vrij op naam prijs is ook mogelijk. Verder moet er rekening gehouden worden met landschappelijke randvoorwaarden en het type woning moet passend zijn in Zalk. Er is ruimte voor nieuwe woonvormen zoals microwoningen voor starters en dit is een kans om experimenteel te bouwen met bijvoorbeeld bio-based bouwmaterialen.

Dorpsbelang Zalk speelt een belangrijke rol bij de oprichting van de CPO en de begeleiding ervan. Op deze manier dragen zij bij aan het mogelijk maken van nieuwbouw in Zalk.

De vervolgstap is dat de gemeente eerst met de buurt een workshop wil organiseren om ook hun randvoorwaarden verder te verkennen, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij de uitwerking van beide locaties. Het streven is om in 2021 de eerste woningen te realiseren.

Aanmelden voor CPO Woningbouw Zalk

Het is nog steeds mogelijk om voor CPO Woningbouw Zalk aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar dorpsbelangzalk@gmail.com

 

Overige publiciteit n.a.v. de woningbouw-avond op 9 december:
Lees meer, via het bericht op Kampenonline
Lees meer, via de het bericht in de Stentor