Woningbouw Zalk

Nieuws vanuit CPO Zalk
De CPO groep woningbouw Zalk wil u graag op de hoogte brengen van de laatste stand van
zaken met betrekking tot woningbouw in Zalk.
Bouwen in Zalk is momenteel erg gewild. De globale verkavelingsplannen voor twee
woonerven zijn gereed. Op erf 4 (terrein van voormalige varkenshouderij aan de Brinkweg) gaat het om 6 starterswoningen en 3 vrijstaande woningen. Op erf 5 (land familie Boeve, naast kerkhof en achter van Dijksweg) gaat het om 5 starterswoningen, 1 twee onder één kap (gebouwd door starters), 1 soort van kangoeroewoning en 2 vrijstaande woningen.
Het is de bedoeling dat op beide erven ook 2 kleine wooneenheden worden gebouwd door
woningbouwcorporatie BeterWonen. Deze kleine wooneenheden zijn bedoeld voor de
doelgroep van echt jonge starters voor wie het kopen van een huis nog te stap te ver is.
In totaal 24 worden er dus wooneenheden gerealiseerd.

Wachtlijst CPO
Het is echt goed nieuws dat op dit moment alle kavels door Zalkers bezet zijn. Er is zelfs een wachtlijst ingesteld, waarop al gegadigden staan voor zowel rij- en starterswoningen als 2-onder-1 kap- en vrijstaande woningen. Om in aanmerking te komen voor een kavel geldt dat men óf inwoner is van Zalk óf een bloedverwant (1e graads) in Zalk heeft wonen.
Op de wachtlijst zullen mensen die daadwerkelijk in Zalk wonen voorrang gaan krijgen op
mensen die wél een bloedverwant (1 e graads) in Zalk hebben wonen, maar zelf niet in Zalk
wonen. En verder is het tijdstip van aanmelden via de mail (cpozalk@gmail.com) bepalend.Vragen/opmerkingen kunnen uiteraard ook via dit mailadres worden gesteld.

Op woensdag 3 maart jl. is er een online bijeenkomst geweest met de CPO leden om verder
te spreken over de schetsverkaveling. Deze schetsverkaveling moet worden vertaald naar
een verkaveling op schaal en de maatvoering is daarin belangrijk.
De verkaveling op schaal vormt de basis voor de bestemmingsplankaart waarop straks alles wordt vastgelegd. Samen met de gemeente Kampen wordt nu gewerkt aan het definitief maken van de verkaveling, zodat de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan kan worden gestart. Dit proces loopt wat vertraging op; de verwachting is dat medio mei de procedure van start zal gaan. Voordat de procedure daadwerkelijk van start gaat, wordt eerst een informatiebijeenkomst gehouden. Omwonenden worden dan geïnformeerd wanneer en hoe het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

De gemeente Kampen is achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen van het
definitieve bestemmingsplan. Zo moeten diverse onderzoeken (bv. archeologische,
geologische) plaatsvinden. Dit betekent dat op korte termijn in het veld diverse onderzoeken worden uitgevoerd.

Kortom: er worden de nodige stappen gezet rondom nieuwbouw in Zalk en daar zijn wij echt blij mee!

Namens CPO woningbouw Zalk
Jan van Raalte

De schetsverkaveling, zoals gepresenteerd in december aan de omwonenden.