Winnende maandfoto’s

De augustus-, september- en oktoberfoto’s   zijn geselecteerd door de fotojury: Herman van der Hart, Kirsten Schoonhoven en Erna Land. De foto’s worden “blind” beoordeeld,  de jury weet vooraf niet van wie de foto’s afkomstig zijn.
Er waren in de maanden augustus, september en oktober mooie inzendingen van foto’s, dit geeft maar aan dat er veel te zien.

Maand augustus

 

Maand september

 

Maand oktober

De winnaars zijn Hidde Kanis (augustus), Roelie Kleen (september) en Almar Westera (oktober). Een Zalker-presentje wordt  bij de winnaars gebracht.