Wijkschouw en voorjaarsvergadering Dorpsbelangen Zalk dinsdag 31 maart 2020

Update 16 maart 2020

Beste Dorpsgenoten,

Vanwege de verregaande maatregelen met betrekking tot de uitbraak van het Corona- virus, hebben we besloten de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen en dus ook de wijkschouw op 31 maart NIET door te laten gaan. Te zijner tijd bepalen we een nieuwe datum.

Namens dorpsbelangen Zalk.

 

Wat is een wijkschouw?
De wijkschouw is een rondgang met de gemeente (wijkverbinder Julian Aarten en wethouder Geert Meijering)  voor en met de bewoners door ons dorp.
Dit geeft de gelegenheid om zaken zelf bespreekbaar te maken die  spelen in ons dorp.
Dus komt allen!!

Indeling van de avond?

19 uur Start van de wijkschouw  met wethouder Geert Meijering en inwoners van Zalk (rondgang door ons dorp) start vanaf de kruising,  midden in het dorp(Broeksteeg/Brinkweg/Van Dijksweg/Kerkplein).
Te bespreken zaken, oa snelheidsbeperkende maatregelen ivm snelheid van auto’s, laarzenpad, speeltuinen, etc. Graag horen we van jullie of er nog wensen zijn, mbt looproute van de wijkschouw. Mail je reactie/verzoek naar dorpsbelangzalk@gmail.com.

20 uur Voorjaarsvergadering in het Dorpshuis “An de Steege”

Locatie: Dorpshuis “An de Steege”, Broeksteeg 42 te Zalk.

Voorlopige agenda:

  1. Opening met koffie
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen/bestuurszaken
  4. Vrijwilliger van het jaar 2019
  5. Financiën 2019
  6. Lopende projecten in het dorp( o.a. duurzaam Zalk, woningbouw, snelheid in het dorp, plan Zalkerbos)
  7. PCOB; presentatie werkgroep “Aandacht inclusief”
  8. Rondvraag
  9. Sluiting