Wijkschouw en voorjaarsvergadering dinsdag 2 april as

Dit jaar gaan we van start, in samenspraak met de gemeente, met een wijkschouw voorafgaand aan de voorjaarsvergadering.

Wat is een wijkschouw?
De wijkschouw is een rondgang met de gemeente (wijkverbinder Julian Aarten en wethouder Geert Meijering)  voor en met de bewoners door ons dorp. Dit geeft de gelegenheid om zaken bespreekbaar te maken die  spelen in ons dorp. Dus komt allen!!

Indeling van de avond?

19 uur Start van de wijkschouw  met wethouder Geert Meijering en inwoners van Zalk (rondgang door ons dorp) start vanaf ons dorpshuis. Te bespreken zaken, oa snelheidsbeperkende maatregelen ivm snelheid van auto’s, laarzenpad, speeltuinen, etc.

20 uur Voorjaarsvergadering in het Dorpshuis “An de Steege”

Locatie: Dorpshuis “An de Steege”, Broeksteeg 42 te Zalk.

Voorlopige agenda:

  1. Opening met koffie
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen/bestuurszaken
  4. Vrijwilliger van het jaar 2018
  5. Financiën 2018
  6. Lopende projecten in het dorp( o.a. duurzaam Zalk, woningbouw, snelheid in het dorp, plan Zalkerbos)
  7. Rondvraag
  8. Sluiting