Werkgroep Zalk-helpt-Zalk een blijft een geweldig initiatief!!

De werkgroep Zalk-helpt-Zalk is nog steeds actief. De site(zalkhelptzalk) wordt nog steeds gevuld met nieuwtjes, bemoedigingen, live uitzendingen en voorzien van diverse activiteiten.

Wat is en blijft dit een geweldig initiatief, voor en met ons allemaal!!

 

We kijken terug op een bijzondere dodenherdenking in ons dorp op 4 mei.

Dit jaar is hiervoor ook in Zalk aandacht geweest. Dit was op de hoek Brinkweg/Van Dijksweg (pleintje bij brievenbus).
Rond 19.45 uur werd gestart met het luiden van de klokken, om 19.58 uur is  door Cor de Weerd het signaal taptoe geblazen op cornet en hierna  de twee minuten stilte.  Aansluitend werden er twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. Na het Wilhelmus heeft Ester Buter een gedicht voorgelezen.