Werkbezoek van de provincie en gemeente in Zalk

Onze droom: Wonen, werken en recreëren in een bruisend dorp!

 

Donderdag 18 maart hebben wij  een werkbezoek gehad van een behoorlijk grote delegatie. Aanwezig waren  dhr. Roy Witte (gedeputeerde van de provincie Overijssel), Simone Adema en Thijs Elderink  (twee afgevaardigden van de provincie). Van de gemeente Kampen wethouder Geert Meijering en Erna Palland (Beleidsadviseur Economie van de gemeente Kampen). Henk Selles namens de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Namens Zalk waren aanwezig Johan Boeve en Bram Eerkes (namens het MFD Zalk) en Lucas Frijlink en ondergetekende (namens Dorpsbelangen). Jopie Mensink heeft deze ochtend de aanwezigen van eten en drinken voorzien. Zwier Kanis bracht voor bij de koffie een heerlijke Zalker lekkernij, boffert.

Zij waren erg benieuwd naar wat er in Zalk allemaal aan activiteiten plaatsvindt. Uiteraard hebben wij als afgevaardigden van Zalk dit bezoek goed voorbereid. Een prachtige PowerPointpresentatie met toelichting was uitgangspunt van ons gesprek met hen.
Na een voorstelronde hebben wij eerst de huidige situatie geschetst. Genoemd zijn ons Dorpshuis waar zich heel veel aan vrijwilligerswerk afspeelt. Heel leuk/tekenend was dat tijdens dit bezoek allerlei vrijwilligers in- en uitliepen, sommigen in werkkleding met de gereedschapskist onder de arm. Ook het vele werk dat de werkgroep Zalk helpt Zalk het afgelopen jaar allemaal gedaan heeft passeerde de revue. Uiteraard ontbraken ook het Laarzenpad, RTV Zalk, CPO woningbouw, Duurzaam Zalk, de Zalker Groenploeg en de vele actieve verenigingen en vrijwilligers niet. Al met al een indrukwekkende opsomming, waar onze gasten dan ook behoorlijk van onder de indruk waren.

Onze droom is dit alles in stand te houden en de verbinding tussen stad en platteland te verstevigen. Genoemd werden de Zalker kerstmarkt, de Zalkerloop, de braderie, het Laarzenpad en de vele mooie fietstochten langs het Reeve en de Vreugderijkerwaard.
Ons doel is de lokale identiteit inclusief het immateriële erfgoed in stand te houden. Deze activiteiten trekken jaarlijks vele bezoekers uit het hele land. Genoemd werden ook Kleusien uut Zalk (met een toekomstig museum), de klederdracht van toen, de vele boerderij- en veldnamen, de molen met haar molenaars, de gedichtenroute en de informatiepanelen. Een wens is ook om bij het voetveer, net zoals vroeger, weer een wachthuisje neer te zetten.

Daar is wel een toekomstbestendig voorzieningenniveau voor nodig. Te denken valt aan het behoud van de horeca (De Oase), de dorpskamer, de voorzieningen van ons Dorpshuis (met pakketservice en buurtfysio), de Oranjeschool met BSO, de peuterspeelzaal, de buurtbieb, kampeerplaats de Laeghte, de camperplaats bij het Dorpshuis en de vele sportverenigingen.

Dit gaat uiteraard niet allemaal vanzelf. Daar hebben we een sterke lokale en regionale economie voor nodig. Ook daar konden we mooie verhalen over vertellen. Een mandenmaker, 4 imkers, enkele B&B’s, een houtzagerij en heel veel kleine ondernemers en zzp-ers. Ook hebben we momenteel een prachtig project met diverse Wajongeren. En niet te vergeten het lopende CPO-project, waarmee we ook hopen een passend en betaalbaar woningaanbod voor de jongeren in Zalk te genereren.

Wat wij als afvaardiging namens Zalk onze gasten probeerden duidelijk te maken was dat wij Zalkers echte doeners zijn. Geen ellenlange vergaderingen of moeilijke formulieren, maar opperen, nadenken, uitwerken en vervolgens uitvoeren!!

In willekeurige volgorde denken wij momenteel aan een mooi plein bij de molen, een dorpswinkel met lokale producten, een repaircafé, het Kleusien-museum, een drijvende aanlegsteiger en een medicijnen-afhaalpunt.

Al met al veel ambitieuze plannen waarmee we naast veel vrijwilligers (en daar hebben we er in Zalk heel veel van!) natuurlijk ook gelden/subsidies nodig hebben.

De aanwezige gasten waren dermate onder de indruk, dat wij direct een uitnodiging kregen om op het Provinciehuis te komen praten over hoe hier subsidies voor los te krijgen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd werkbezoek en houden u op de hoogte.

Namens het MFD en Dorpsbelangen,

Ray Haze

 

Reactie op het bezoek van  team Leefbaar Platteland, provincie Overijssel, Roy de Witte, Simone Adema en Thijs Elderink:

We hebben lokale kracht in Zalk ervaren, dat vertaald zich in mooie veelbelovende plannen. We zijn blij met de inzet van alle inwoners en gaan er samen naar kijken of we initiatieven in de toekomst verder kunnen versterken”.