Voorlichtingen “Aanvragen van energietoeslag” en “Toekomstig wonen in relatie tot ouder worden en zorg”.

Op 23 januari 2023 om 19.30 uur worden er in het MFD twee voorlichtingen gegeven. De eerste voorlichting gaat over de aanvraag van de energietoeslag. Kom ik daarvoor in aanmerking en hoe vraag ik die aan. Deze voorlichting zal gegeven worden door de heer A. Daalderop en/of dhr. M. Vreeswijk van de gemeente Kampen. Tevens is er een intekenlijst aanwezig voor het aanvragen van deze energietoeslag.

De tweede aansluitende voorlichting gaat over het nadenken voor het aanvragen van een (huur-) woning voor ouderen, die nu nog (samen of alleen) in een groot huis wonen. Een vraag die op dit moment erg actueel is. Deze voorlichting wordt gegeven door Marieke Klein.

U hoeft zich voor deze voorlichtingen niet op te geven. De inloop is vanaf 19.15 uur en de koffie en thee staan klaar.

Namens Dorpsbelangen,

Ray Haze