Vervolg asbestsanering in Zalk?

Asbestdak verboden vanaf 2024

Vanaf 2024 zijn asbesthoudende daken in Nederland verboden. Het verbod is van toepassing op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten. Die verweren door weersinvloeden waardoor gevaarlijke asbestdeeltjes vrij kunnen komen. Bij woningen komen deze daken vaak voor op aanpandige bergingen, schuren en garages die gebouwd zijn voor 1994. De verantwoordelijkheid voor het verwijderen van deze asbest ligt bij de eigenaars zelf. Zie ook de site over asbest.

In november hebben we als dorpsbelangen een oproep gedaan om te inventariseren wie belangstelling heeft.

1. De belangstellenden( die zich hebben gemeld) vragen we om hoeveel m2 het gaat? Dit wordt door een bestuurslid van dorpsbelangen gedaan de komende maand.

2. Zijn er nog meer belangstellenden? want het kan 15 tot 20 procent goedkoper zijn om je asbestdaken samen met je buren (of straat) te laten laat verwijderen. Je kunt dan namelijk groepskorting bedingen. Om dat te regelen met je buren kan je beter op tijd beginnen! Meld je alsnog aan via het mailadres van dorpsbelangen voor 19 februari 2018, dorpsbelangzalk@gmail.com, mail.