Verslag buitenschoolse opvang(BSO) en vervolg

Bericht van Teun Jelle de Vries, de Oranjeschool.

Op donderdagavond 24 september bezochten 11 ouders/verzorgers een bijeenkomst om te praten over de opstart van BSO Oranje door IRIS Opvang. Door gastouderbureau Tante Vroesh en Ivonne van der Stouwe is geprobeerd een ouderparticipatiecreche te starten. Hiervoor gaf de gemeente helaas geen toestemming. Daarom onderzoekt IRIS Opvang nu of er een “gewone” BSO mogelijk is. Vanuit IRIS waren Teun Jelle de Vries (directeur Oranjeschool), Henk ter Wee (voorzitter College van Bestuur van IRIS Onderwijs & Opvang) en Suzan de With (manager IRIS Opvang) aanwezig.

Na een presentatie over de voorgeschiedenis en IRIS Opvang, hebben we een inventarisatie gemaakt van de opvangbehoefte onder ouders. Die behoefte wordt gebruikt om te beoordelen of het plan om in Zalk een BSO te starten kan slagen. IRIS Opvang is een stichting die geen winst wil maken, maar wel de eigen broek moet ophouden. IRIS Opvang staat qua organisatie en financiën los van de school. Daarom is het belangrijk om van te voren goed te kijken of de kosten van de BSO voldoende worden afgedekt door de bijdrage die ouders betalen. Anders moeten we al snel weer stoppen met de BSO. Maar ook of we genoeg personeel kunnen vinden op de dagen dat ouders opvang nodig hebben.

We hopen eind oktober een besluit te nemen over de BSO. Ouders van de school en de bezoekers van de informatiebijeenkomst worden vervolgens begin november door IRIS Opvang geïnformeerd over het vervolg. Heeft u mogelijk in de toekomst of per direct BSO nodig? U kunt uw interesse kenbaar maken via administratie@irisopvang.nl.

 

Suzan de With, Manager IRIS Opvang
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag
Tel. 038-3333898

Postbus 1014, 8260 BA Kampen
Europa-allee 10b, 8265 VB