Update van BSO in Zalk

Bijna een jaar geleden hebben veel dorpsgenoten deelgenomen aan de enquête om de behoefte voor een BSO in Zalk te inventariseren.

Wij vallen maar gelijk met de deur in huis. Het is ons niet gelukt om (voor het nieuwe schooljaar) een BSO te realiseren in Zalk.

Wij hebben ons uiterste best hiervoor gedaan.

  1. Evaluatie uitzetten met heel veel positieve respons, dank daarvoor dat deed ons goed.

  2. Ondernemersplan maken, waarin we al snel tot ontdekking kwamen dat de personele lasten een flink risico met zich mee bracht, nog niet uit het veld geslagen gingen we met goede moed door.

  3. Een waardevolle visie maken voor BSO Oranje met de volgende kernwaarden.

Open

Respect

Aandacht

Natuurlijk

Jezelf zijn

Eerlijk

  1. Positieve en fijne gesprekken met Teun Jelle de Vries directeur van de Oranjeschool.

  2. Gesprekken met directeuren, collega’s van scholen en kinderopvang in het netwerk van Bianca – Tante Vroesh.

  3. Uitvoerige gesprekken met ouderparticipatie BSO in Utrecht (in NL zijn er zo’n 7 ouder participatie opvang). Een OPC heeft lage totale kosten en vraagt vrijwillige (doch verplichte) inzet van ouders die gebruik willen maken van een ouderparticipatie opvang. Klik hier voor informatie over een bestaande ouderparticipatie opvang (OPC).

  4. Gesprek met gemeente ambtenaar over de mogelijkheden voor BSO in Zalk, onze visie en mogelijkheid voor ouderparticipatie BSO (OPC). Ouder participatie waar wij een heel goed gevoel bij hadden, omdat dit echt een mooi karakter heeft en een aanvulling voor een dorp als Zalk zou kunnen zijn. Dit was en is niet meer mogelijk volgens de Wet Kinderopvang en volgens de gemeente Ambtenaar. Hij gaf aan dat wij het beste in contact konden gaan met IRIS opvang.

  5. Al heb bovenstaande resulteerde in een open overleg met IRIS opvang, directeur Oranjeschool en ondergetekenden om de bedachte mogelijkheden onder te gaan brengen bij Iris opvang. Zij zouden een onderzoek gaan doen naar de behoefte en de mogelijkheden en bekijken of zij BSO konden gaan aanbieden op de Oranjeschool.

Tot zover waren wij een mooi eind op weg en positief gestemd, al vonden wij het lastig om onze plannen over te dragen aan IRIS opvang, vooral Ivonne had veel moeite ‘haar BSO plannen’. Bij het laatste gesprek zie nummer 8 die plaatsvond op vrijdag 13 maart de laatste ‘normale’ werkdag voor ons allemaal. Die maandag 16 maart werd alles anders door COVID-19 en daarmee ook de toekomstverwachting voor BSO opvang in Zalk is daarmee in de ’ijskast’ gezet. Door o.a. de werkloosheid prognoses 2020 en 2021 is het onvergelijkbaar met voor de corona.

Daarom willen wij jullie vragen, als je graag meer wilt weten over de voortgang (toekomst) BSO in Zalk om contact op te nemen met IRIS opvang.

Tip 😉: als er veel vragen binnen komen, zullen ze sneller geneigd zijn tot acties te komen voor een BSO in Zalk. Alles staat en valt met de toekomstige vraag en verwachte afname van BSO.

Wij willen een ieder heel hartelijk danken voor de genomen moeite, tijd, aandacht, meedenken, lieve woorden. Wij wensen Zalk een BSO toe om te zorgen voor een goede toekomst en gunstige leefbaarheid van het dorp.

Hartelijke groet,

Ivonne v.d. Stouwe (bewoner in Zalk en initiatiefnemer)

en

Bianca Diender – Schrijer (houder van gastouderbureau Tante Vroesh) info@tantevroesh.nl