Update Lelystad Airport en laagvliegen boven Zalk

Update Lelystad Airport en laagvliegen boven Zalk

Het is je vast niet ontgaan dat de opening van Lelystad Airport voor de 3e keer op rij is uitgesteld. Eerder moest het worden uitgesteld vanwege fouten in de geluidsberekeningen, ontdekt door een bewoner uit Overijssel. Dit keer is geen nieuwe openingsdatum genoemd. En nu is het uitstel vanwege de PAS, het Programma Aanpak Stikstof. Het Ministerie van I&W had niet de juiste vergunningen. Daarnaast is er nog geen toestemming vanuit de Europese Unie voor de zogenaamde Verkeersverdelingsregeling (VVR). Hiermee wilde de minister vliegmaatschappijen dwingen te verhuizen van Schiphol naar Lelystad. Vliegmaatschappijen hebben echter geen interesse. Ook heeft de EU de minister op de vingers getikt vanwege de onvolledigheid van de Milieu Effect Rapportage (MER).

Er is veel kritiek op de keuze voor laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport en de gang van zaken. Laagvliegen geeft extra geluidshinder voor omwonenden, brengt meer risico’s met zich mee en is slecht voor de gezondheid ivm de fijnstof die de vliegtuigen uitstoten. Voor laagvliegroutes is gekozen omdat het luchtruim boven Nederland vol is en de vliegtuigen van en naar Lelystad Airport alleen onder de vliegtuigen van en naar Schiphol kunnen vliegen. Als de plannen van de minister doorgaan krijgt ook Zalk te maken met laagvliegende vliegtuigen. Van 10.000 vluchten naar 45.000 vluchten per jaar. Dat zijn gemiddeld 7 laagvliegende vliegtuigen per uur tussen 6.00 en 23.00 uur, zeg maar elke 8 minuten. Dat zal een flink effect hebben op het rustige Zalk. De situatie van Zalk bij opening van het vliegveld is te bekijken via: hoogoverijssel.nl/uw-eigen-situatie-bekijken.

De gemeente Kampen staat samen met andere gemeenten in Overijssel en Gelderland en de provincies op het standpunt dat Lelystad Airport niet open mag als daarvoor laagvliegroutes nodig zijn. 18 belangengroepen van bezorgde burgers zijn actief, verenigd in SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen). Op het luchthavenplan van de minister kwamen begin dit jaar bijna 10.000 bezwaren van burgers. Met duizenden verbetervoorstellen, waarvan 3 kleine punten door de minister zijn overgenomen. Ook zijn vele vragen onbeantwoord gebleven.

Hoe verder?
Kortom, het dossier is nog niet op orde en de kritiek op Lelystad Airport zwelt aan. De minister is echter nog steeds van plan Lelystad Airport te openen. De verwachting is dat het uitstel best een tijd kan duren, onduidelijk nog is hoe lang. Op woensdag 11 September is hier een debat over in de Tweede Kamer. Verschillende partijen hebben de minister 181 vragen gesteld over de gang van zaken. Dat is bijzonder veel.

Blijf op de hoogte
Belangrijk is dat je je goed informeert over de gevolgen van de opening vliegveld Lelystad. Zodat je weet wat je boven het hoofd hangt (ook letterlijk). De Telegraaf schreef er een helder stuk over: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1420339348/weer-uitstel-opening-lelystad-airport?utm_source=google&utm_medium=organic. Goede informatiebronnen zijn ook de belangengroepen:

  • Hoogoverijssel.nl
  • Reddeveluwe.nl
  • SATL-Lelystad.nl

Via de nieuwsbrief en de site www.hetdorpzalk.nl,  houden we je ook op de hoogte.