Uitnodiging voor bijeenkomst met de Kamper kandidaten

Uitnodiging voor bijeenkomst met Kamper kandidaten voor de verkiezingen voor Provinciale Staten op 2 maart 2023, 14.30 uur

Op 15 maart aanstaande zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de waterschapsbesturen. Het is u vast niet ontgaan. Belangrijke verkiezingen zijn het: de provincies gaan immers over veel belangrijke zaken waar haast iedereen mee te maken heeft. Denkt u maar aan woningbouw, duurzame energie, openbaar vervoer, landbouw, natuur en waterbeheer. Ook op het gebied van cultuur speelt de provincie een belangrijke rol.

Dit jaar lijken die verkiezingen bovendien dichter bij dan ooit: er zijn namelijk maar liefst 11 kandidaten van 8 verschillende partijen uit de gemeente Kampen afkomstig. Er is dus wat te kiezen!

De kandidaten stellen zich graag aan u voor op donderdag 2 maart 2023 om 14.30 uur. De bijeenkomst zal maximaal een uur duren en heeft plaats op het Oude Raadhuisplein (Koeplein).

Inmiddels is het programma ook ingevuld en wel als volgt:

14.30        Introductie door burgemeester Sander de Rouwe met een oproep aan een ieder om te gaan stemmen

± 14.40     Kandidaten hebben de mogelijkheid zichzelf, hun partij en/of hun programma voor te stellen in twee minuten.

± 15.00     Gezamenlijk fotomoment

± 15.05     Mogelijkheid voor de pers om een of meer kandidaten vragen te stellen

± 15.25     Afsluiting door burgemeester Sander de Rouwe

15.30        Einde bijeenkomst

 

U bent van harte uitgenodigd om hier ook bij aanwezig te zijn.

Hopelijk tot 2 maart!

Vriendelijke groeten, mede namens alle andere kandidaten,

 

Niels Jeurink

 

 

 

De Kamper kandidaten voor de verkiezingen van PS zijn de volgende:

  • CU: Renate van der Velde (1) en Wim Holtland (6)
  • SGP: Co Florijn (4) en Eibert Spaan (8)
  • BBB: Alwin Pleijter (3) en Martien van ’t Hul (6)
  • PVV: Joeri Pool (4)
  • FVD: Annelies Strikkers (4)
  • VVD: Tiemen Jan van Dijk (5)
  • Alliantie: Bart Jan Gardebroek (3)
  • GroenLinks: Niels Jeurink (5)

 

Van andere partijen is geen kandidaat uit de top-10 afkomstig uit de gemeente Kampen.