Tweede informatieavond vluchtelingen in Zalk op 28 maart

De werkgroep Zalk helpt Oekraïne organiseert maandag 28 maart a.s. de tweede informatieavond over het opvangen van vluchtelingen in Zalk. De avond vindt plaats in het mfd (multifunctioneel dorpshuis) en start om 20:00 uur. Vanaf 19:45 uur is de zaal open en staat koffie en thee klaar. Inwoners uit Zalk zijn van harte welkom.

Na de informatieavond op maandag 21 maart jl. is er alweer veel gebeurd rond de opvang van vluchtelingen in Oekraïne. Elke dag komt er nieuwe informatie binnen en groeit het netwerk van de werkgroep Zalk helpt Oekraïne. Zo is besloten samen te werken met de werkgroep in IJsselmuiden van waaruit twee woonunits beschikbaar zijn gesteld (voor Zalk zonder kosten) die maandag 28 maart a.s. al worden geplaatst. Reden voor de werkgroep om u als inwoners van Zalk weer bij te praten en vooral ook samen af te stemmen wat daarna komt. Uit de berichten over de toestand in Oekraïne klinkt door dat de vluchtelingenstroom blijft groeien en dat de vraag naar opvangplekken groot is. 24 maart is er ’s avonds contact geweest tussen de beide werkgroepen in Zalk en IJsselmuiden. Het is indrukwekkend wat daar al voor werk is gedaan in nog maar twee weken tijd. Tegelijk zijn de verhalen indrukwekkend. Deze oorlog en de gevolgen daarvan zullen ook in ons dagelijks leven voelbaar zijn; Met de komst van de vluchtelingen maar ook met de ongewisse economische gevolgen. Laten we dit met elkaar aangaan en elkaar net als in coronatijd hierbij helpen. Het eerste gezin vluchtelingen of gasten uit Oekraïne, zoals wij ze in navolging van IJsselmuiden willen noemen, is inmiddels in ons midden. Ze zijn vanaf donderdag 24 maart ’s avonds opgevangen bij een gastgezin net buiten de dorpskern.

Huis-aan-huis-brief: inventarisatie
Vrijdag 25 maart wordt huis-aan-huis een infobrief verspreid. Eenmalig, want de verdere communicatie zal zoveel  mogelijk verlopen via E-mail en de website van hetdorpzalk.nl. In  deze brief staat informatie over waar we nu staan als werkgroep Zalk helpt Oekraïne, de aankondiging van de informatieavond op 28 maart en op de achterkant van de brief staat een formulier. Hiermee wil de werkgroep inventariseren wie op welke manier het initiatief om gasten uit Oekraïne op te vangen, wil ondersteunen. Hetzij financieel, hetzij door hand-en-spandiensten te verrichten. Verzoek is het ingevulde formulier uiterlijk maandag 28 maart om 20:00 uur in te leveren in de groene brievenbus van het multifunctioneel dorpshuis (mfd) of via E-mail naar zalkhelpt@gmail.com. Dit is natuurlijk geheel vrijwillig.

Agenda voor 28 maart

19:45 uur – inloop met koffie en thee
20:00 uur – start infoavond

  • Bijpraten: wat is er gebeurd in de afgelopen week
  • Ervaringen met het eerste opgevangen gezin
  • De units: stand van zaken / samenwerking met IJsselmuiden
  • Acties gericht op sponsoring
  • Rol van de kerken
  • Het buddy-systeem
  • Organisatie werkgroep
  • Overige mededelingen
  • Tijd voor vragen

Streven is de avond om 21:00 uur af te sluiten.

Tot slot: De werkgroep Zalk helpt Oekraïne vindt het hartverwarmend zo groot als de opkomst (fysiek en digitaal) was tijdens de eerste informatieavond maar ook de nagekomen reacties. De werkgroep wil iedereen daarvoor bedanken.

 

Lees meer over “Zalk help Oekraïne”, op deze site via de link