Twee ochtenden beheerwerk in het Zalkerbos

Hierbij nodig ik jullie uit om de komende week twee ochtenden in het Zalkerbos mee te komen helpen met beheerwerk. We starten steeds om 9.30 en houden om 12.30 weer op. Er is nog juist gelegenheid om te werken voordat het broedseizoen begint.

We gaan op deze dagen ringen en de daslook beheren. Ringen hebben we al vaker gedaan maar werk aan de daslook is nieuw. De daslook is in het Zalkerbos aangeplant en verspreidt zich nu explosief. Dit is nadelig voor de voorjaarsflora en de stinzenflora. Het vak dat aan het Melkpad grenst, vak 6, met de Jodenkolk, staat helemaal vol. Dat laten we zo want het is te laat om alles weg te halen maar in de buurt van het Melkpad gaan we een strook van 10-20 meter breed beheren. Dat is een beperkt stuk  en het beheerdoel is verdere verspreiding van de daslook tegen te gaan. Naast het Melkpad groeit namelijk een heel soortenrijke kruidenvegetatie die we willen behouden. Voor de rest van het bos zijn we gelukkig wel op tijd. In de andere vakken staat tot dusver nog maar weinig. De paar plekken die er zijn maken we vrij van daslook. Dat gaan we nu doen en over een aantal weken nog een keer.

Graag zie ik jullie volgende week op maandag 11 maart of vrijdag 15 maart of op beide dagen om 9:30 uur bij bankje ingang zalkerbos(Veerpad). Voor gereedschap, handschoenen, koffie, thee en een koek wordt gezorgd.

 

 

Met vriendelijke groet,
Lodewijk van Kemenade