Tijdelijke aanpassing van het Laarzenpad

Het Laarzenpad ( Zuid Route) is tijdelijk beperkt toegankelijk. Het boerenerf van Jan Wim Ruitenberg (Zalkerdijk 53) maakt niet meer onderdeel uit van de Zuid Route van het Laarzenpad.

Een tijdelijk alternatief:

1. Vanaf de Vinkensteeg doorlopen via de Buckhorsterlaan naar de Zalkerdijk, vervolgens richting Zalk ziet u de herkenbare paaltjes weer.

Of

2. Via de Zalkerdijk, Buckhorsterlaan, deze gaat over in de Vinkensteeg en dan richting het dorp Zalk

De tekst van de extra aankondiging onder het bord.

“De Zuid Route van het Laarzenpad Zalk is  voor onbepaalde tijd afgesloten. Wij werken er aan om dit gedeelte weer zo snel mogelijk open te stellen. Wij vragen uw begrip voor de genomen maatregel.

Dorpsbelangen Zalk. 11-04-2020.”