Subsidies van het Duurzaamheidsfonds Windmolens Hattemerbroek (DWH).

ATTENTIE, herhaalde oproep. De aanvraag kan per 1 oktober as aangemeld worden.

 

Energiemaatschappij Hattemerbroek heeft bij de ingebruikname van de windmolens van de Stichting DWH is onder andere afgesproken dat er gedurende 20 jaar ieder jaar een financiële bijdrage van
€ 24.000,00 in het Duurzaamheidsfonds Windmolenpark Hattemerbroek wordt gestort. De gelden van dit fonds kunnen gebruikt worden voor het bevorderen en realiseren van duurzame en breed-maatschappelijke projecten. Hieronder in het kort de meest belangrijke punten. Wilt u het hele Fondsregelment lezen, dan moet u naar de volgende website:  www.stichtingdwh.nl

 

 1. Er zijn twee participatiegebieden, te weten: Participatiegebied 1, grofweg vallen hieronder Hattemerbroek, Zalk en ’t Zand. Participatiegebied 2 omvat grofweg Hattem, De Zande Kamperveen en Wezep. Zie voor precieze grenzen het Fondsreglement.
 2. Het jaarlijks beschikbare budget wordt in eerste instantie besteed voor aanvragen uit Participatiegebied 1, die voldoen aan de gestelde criteria.
 3. Indien het budget niet volledig wordt benut in Participatiegebied 1 is het saldo in het daaropvolgende jaar beschikbaar voor aanvragen uit Participatiegebied 2.
 4. Participatiegebied 1 kan elk jaar aanvragen indienen. Participatiegebied 2 alleen als na afloop van een aanvraagjaar gelden over blijven.
 5. Indien er aan het einde van het tweede jaar nog budget over is van Participatiegebied 2 valt dit in het daaropvolgende jaar in een “reservepot“. Aanspraak op dit budget gaat eerst naar aanvragen uit Participatiegebied 1 en vervolgens naar Participatiegebied 2.
 6. De middelen worden over de aanvragen verdeeld in de verhouding vijf en zeventig procent (75%) voor duurzame projecten en vijf en twintig procent (25%) voor breed-maatschappelijke projecten.
 7. Aanvragen uit het Participatiegebied 1 door organisaties die vijf en twintig (25) jaar of langer bestaan en die een breed-maatschappelijk gedragen doel hebben, worden beoordeeld als vallend onder de vijf en zeventig procent (75%) duurzaam.
 8. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, met inachtneming van toekenningen in de afgelopen drie jaren. Bovendien geldt: OP=OP.
 9. Vanuit het Duurzaamheidsfonds worden geen eenmalige of structurele bijdragen in de exploitatie van projecten/maatregelen toegekend.
 10. De bijdragen vanuit het Duurzaamheidsfonds zijn bedoeld als geldelijke ondersteuning van projecten/maatregelen.
 11. Aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten/maatregelen worden bij de Stichting ingediend via het aanvraagformulier zoals vastgesteld door de Stichting.
 12. Aanvragen om financiële steun voor projecten/maatregelen die voldoen aan de artikelen 4, 5 en 6 van het Fondsreglement kunnen worden ingediend in de periode van 1 oktober t/m 31 december van het lopende jaar.
 13. Aanvragen om financiële steun voor projecten/maatregelen die voldoen aan de artikelen 4, 5 en 6 van het Fondsreglement, worden door het bestuur beoordeeld. Het bestuur kan deskundigen raadplegen bij de beoordeling van aanvragen.
 14. Binnen één maanden na indiening, beslist het bestuur op de aanvraag. Deze termijn kan maximaal drie keer met één maand worden verlengd.

Nogmaals, dit is een samenvatting. Voor het gehele Fondsreglement moet u naar de volgende site:

www.stichtingdwh.nl

Het bestuur van Dorpsbelangen Zalk zal ook projecten indienen, zoals overeengekomen in het Dorpsplan Zalk 2030 (juni 2022). Indien je vragen hebt en/of zaken wil afstemmen? Laat het ons weten. Dit kan via 1 van de bestuurleden of per mail: dorpsbelangzalk@gmail.com

 

Namens Dorpsbelangen Zalk,

Ray Haze