Streek-/boerderijwinkel in molen De Valk te Zalk.

Als Dorpsbelangen Zalk hebben we vlak voor de vakantie twee verkennende
gesprekken gehad met de molenaars van molen De Valk. De vraag die wij als
Dorpsbelangen hadden was of de molenaars het zien zitten dat er op iedere
zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur in de molen producten uit de streek
verkocht gaan worden. In het eerste gesprek zijn we geadviseerd door Jacques Poot
van molen D’Olde Zwarver in Kampen, waar al jaren op zaterdagochtend ook
streekproducten verkocht worden. Na enig onderling overleg hebben onze
molenaars hiermee ingestemd op voorwaarde dat ze dit zelf niet hoeven te
organiseren. Zij wilden zich liever bezig blijven houden met het draaiende houden
van de molen. Wel gaf één van de molenaars aan dat zijn vrouw wel voor de
verkoop in de molen wil zorgen. Ook is afgesproken dat we rustig aan gaan
beginnen en mocht het een succes blijken, we het assortiment gaan uitbreiden.

Maar voordat we gaan beginnen, willen we graag antwoorden op onderstaande
vragen. In eerste instantie denken wij aan de verkoop van (pannenkoeken-) meel en
producten die nu in Zalk te koop worden aangeboden. Te denken valt aan
bijvoorbeeld (zelfgemaakte) jam, honing en bier of bloembollen/zaden, aardappelen
etcetera. Het zou natuurlijk leuk zijn dat, als het een succes blijkt te worden, we het
in de toekomst misschien kunnen uitbreiden met vlees en zuivel van (biologische)
agrarische ondernemers uit onze streek.

Onze vraag aan de inwoners van Zalk is ook of er iemand is die op deze
zaterdagmorgen mee wil helpen bij de verkoop. Ook horen wij graag wie zijn of
haar producten te koop wil aanbieden in de molen. En tot slotte willen we graag
weten of u nog suggesties heeft om van deze streek-/boerderijwinkel een succes te
maken. Wat mist u bijvoorbeeld in het aanbod?

Antwoorden op onze vragen en suggesties voor de toekomst kunt u melden aan
Dorpsbelangen Zalk (dorpsbelangzalk@gmail.com).

 

Namens de molenaars en Dorpsbelangen Zalk,
Lucas Frijlink en Ray Haze