Stand van zaken woningbouw Zalk

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Kampen in samenwerking met de CPO-groep en omwonenden verder gewerkt aan een woningbouwplan voor erf 4 en erf 5 in Zalk.

Op 1 december jl. is een definitief schetsontwerp gepresenteerd. Voor erf 4 zijn twee varianten gepresenteerd en voor erf 5 één variant. De presentatie van deze avond kunt u bekijken via de volgende link,  Schetsverkaveling presentatie gemeente Kampen cpo buren Zalk 01 dec 2020

Samen met de CPO-groep wordt de volgende stap gezet en dat is komen tot een bestemmingsplan. In het eerste kwartaal van 2021 willen we hierin stappen gaan zetten, zodat we eind maart een informatieavond kunnen organiseren om het bestemmingsplan vervolgens in procedure te brengen. De CPO-groep gaat nu verder met hun bouwbegeleider om de planvorming verder vorm te geven.

Heeft u vragen of nog opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Jan van Raalte, voorzitter CPO Woningbouw Zalk via mail cpozalk@gmail.com

 

Met vriendelijke groet,

Elisabeth Ekker

Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Gemeente Kampen | Afdeling bestuursadvisering | T: (038) 339 2961 of M: (06) 30036319

| www.kampen.nl | e.ekker@kampen.nl |

Postbus 5009 – 8260 GA Kampen | Bezoekadres: Burgemeester Berghuisplein 1 – Kampen