Stand van zaken woningbouw in Zalk

De gemeente Kampen, de eigenaar van Erf 5 en het CPO Zalk, zijn bezig met het realiseren van noodzakelijke woningbouw in Zalk voor Erf 4 en 5. Het uitgangspunt is dat de beide erven samen ontwikkeld worden. Het bestemmingsplan hiervoor wilde de gemeente graag halverwege december in procedure brengen. Maar er is een nieuwe situatie ontstaan.

De eigenaar van Erf 5 wilde het bouw- en woonrijp maken van de grond zelf oppakken, zodat er bouwrijpe kavels opgeleverd konden worden aan de CPO leden. Het overige deel zou de gemeente overnemen.

Er zijn diverse berekeningen gemaakt om de uitvoerbaarheid van het plan aan te tonen. De eigenaar komt tot de conclusie dat het op basis van het gezamenlijke ontwikkelde woningbouwprogramma voor de beide erven voor hen niet aantrekkelijk is om als particulier eigenaar Erf 5 bouw- en woonrijp te maken. De eigenaar is bereid om de grond te verkopen. Hierover gaan de gemeente en CPO Zalk in gesprek om naar de mogelijkheden te kijken.

In het eerste kwartaal van 2022 is hierover meer duidelijkheid. Dan kan alsnog de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan voor de beide erven in gang worden gezet.

 

Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen met

Elisabeth Ekker, projectleider van de gemeente Kampen via telefoonnummer 06-30036319,
of
Jan van Raalte, voorzitter van CPO Zalk via het telefoonnummer  06-13160955.