Stand van zaken ondergrondse containers

Stand van zaken 23 augustus 2018

Zoals jullie allen hebben kunnen zien, is er een start gemaakt in juni/juli met het aanleggen van de ondergrondse containers. De laatste tijd krijgen we als Dorpsbelangen regelmatige de vraag,  m.b.t. het vervolg van dit project.

Medio juli kregen wij als Dorpsbelangen bericht dat er wat onverwachte tegenslagen zijn geweest.
Deze week opnieuw contact gehad met de gemeente Kampen, reactie per mail ontvangen:

“We hebben de vraag uitstaan bij Vitens of de waterleiding ook te verleggen is. In verband met vakanties verwacht de gemeente deze week nog geen antwoord op die vraag.
Als blijkt dat dit geen haalbare actie is, dan zal de gemeente met  omwonenden moeten aanschrijven en een alternatief moeten vinden.

Kortom, volgende week is hopelijk meer duidelijk over de beoogde locatie.”