Site www.hetdorpzalk.nl aangepast

De site is en wordt nog op bepaalde onderdelen aangepast, onder andere:

  • de menu structuur
  • het laarzenpad

We zijn aan  het kijken hoe we bedrijven en verenigingen meer kunnen vermelden op de site, zodat men weet wat er in de buurt mogelijk is. Dit deel is nog in ontwikkeling.

Heb je ideeën over dit te ontwikkelen deel op de site, laat het ons weten!

Namens dorpsbelangen Zalk,
Lynette van Rooijen en Marc Uhlenbusch