Roelie Kleen-Brummel, Lid in de orde van Oranje-Nassau

Op vrijdag 24 april 2020 werd Roelie Kleen-Brummel verrast!!

(bron: site Gemeente Kampen, dd 24 april 2020)
Op vrijdagochtend 24 april werden 9 inwoners van de gemeente Kampen tijdens de jaarlijkse lintjesregen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau en 4 inwoners als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit jaar is het niet mogelijk om de onderscheiding op te spelden. Burgemeester Bort Koelewijn stelde daarom de gedecoreerden per telefoon op de hoogte. Later dit jaar, op een nader te bepalen datum, worden de onderscheidingen alsnog opgespeld.

“Mevrouw Roelie Kleen-Brummel is een bevlogen vrijwilliger in het dorp Zalk. Ouderen en hulpbehoevenden kunnen steevast rekenen op haar hulp en aandacht. Ook de jeugd wordt daarbij niet vergeten. Zo is mevrouw Kleen al meer dan 40 jaar leidster bij Jeugdclub De Regenboog van de Hervormde gemeente Zalk en Veecaten. Daarnaast bezorgt mevrouw Kleen al ruim 25 jaar de maaltijden van Tafeltje Dekje voor Restaurant De Oase te Zalk en is zij een vaste vrijwilliger in het dorpshuis An de Steege. Ook was zij in het verleden vele jaren actief voor de Vakantie Bijbel Club.”

(Foto: Herman van der Hart)