Prokino Zalk stopt met kinderopvang 2-4 jaar.

Vorige week dinsdag (16 mei) heeft een afvaardiging van Dorpsbelangen een gesprek gehad met Marielle Boer van Prokino. In dit gesprek werd bevestigd wat al maandenlang in het geruchtencircuit rond ging, Prokino gaat om financiële redenen stoppen met de kinderopvang van 2-4 jaar in Zalk. De definitieve datum van beëindiging wordt in goed overleg met elkaar afgesproken.

Omdat dit gerucht al een tijdje rondging, heeft Dorpsbelangen al tijdig diverse verkennende gesprekken gevoerd over een eventuele overname door een andere partij. In dit kader hebben we onder andere contact gezocht met Teun Jelle de Vries, directeur van de Oranjeschool in Zalk en Henk ter Wee van Iris, opvang en onderwijs Kampen.

Onze vraag was of zij bij beëindiging van de kinderopvang door Prokino  dit konden/wilden  overnemen. En als het enigszins mogelijk was ook de kinderopvang van 0-2 jaar opstarten. Met name de laatste wordt behoorlijk gemist in Zalk. Deze kinderopvang zou dan plaatsvinden in de Oranjeschool.
Hier is in eerste instantie door beide partijen positief op gereageerd. Uiteraard moet er eerst gekeken worden wat de financiële en juridische consequenties van deze overname zijn. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Zodra er meer bekend is, laten wij u dat zo snel mogelijk weten.

Namens Dorpsbelangen,

Bram Eerkes en Ray Haze.