Presentatie (concept) uitkomsten woningmarktonderzoek Zalk

Vorige week dinsdag zijn de uitkomsten van het woonbehoeftenonderzoek voor de kernen gepresenteerd.

Binnen Zalk heeft 31 % van de huishoudens de enquête ingevuld. Dat is het hoogste responspercentage van alle kernen in de gemeente Kampen. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel Zalkers met verhuisplannen graag in het dorp willen blijven wonen. Al met al een goede reden om het onderwerp woningbouw hoog op de agenda te houden bij de gemeente. Daarom hopen we op een grote opkomst 6 mei.
De gemeente zal de definitieve resultaten ook presenteren op deze avond.

Alle Zalkers worden door de gemeente per brief voor deze avond uitgenodigd. De keuze voor de nieuwbouwlocatie aan de Brinkweg en de ruimtelijke inpassing waar op de ledenvergadering vragen over zijn gesteld komen ook aan de orde.