PCOB-middag ”Ken je mij”

Op woensdagmiddag 27 november werd er in het MFD te Zalk een bijeenkomst georganiseerd door de PCOB (in samenwerking met Aandacht Inclusief) over het thema ”Ken je mij”.

Waar het om ging, was de vraag in hoeverre je de mensen om je heen goed kent. Of misschien wel hoe goed je jezelf kent. Na het beluisteren van een lied van Trijntje Oosterhuis (Ken je mij) kregen de aanwezigen een paar minuten de tijd om een tweetal vragen te beantwoorden: “Wat doet u graag” en  “Waar denkt u aan bij het woord eenzaamheid”.

Hier werd verder op doorgegaan.

Eenzaamheid is een gevoel. Zijn er nog dingen in je leven die je in je hart voelt. Als je (te) lang eenzaam bent, kun je depressief worden en  uiteindelijk lichamelijke klachten veroorzaken. Het is dus belangrijk dit tijdig op te sporen en ook bij jezelf te herkennen. Ook werd nog met elkaar besproken wat de mogelijke oorzaken van eenzaamheid kunnen zijn.

Eenzaamheid heeft niet alleen te maken met het aantal contacten dat je hebt met anderen. Met elkaar bespraken we dan ook hoe je het gesprek met iemand aan kunt gaan, waarvan je denkt dat die misschien eenzaam zou kunnen zijn. Er werden een aantal tips gegeven.

Laat “OMA” in een gesprek (wat staat voor Oordeel, Mening en Advies geven)  maar thuis. Waar het in een goed gesprek wel om gaat is “LSD”: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Belangrijk is om ook vooral open vragen stellen die beginnen met de W: Wie, Wat, Wanneer en ook met Hoe…

Tot slot werd nog een bekende valkuil in contacten met anderen genoemd namelijk “NIVEA”, wat staat voor:  Niet Invullen Voor Een Ander. Daar het een onderwerp was dat sommige mensen ook persoonlijk kon raken, werd er na afloop nog gelegenheid gegeven om even na te praten.

Al met al kunnen we terugkijken of een leerzame en nuttige middag, die zeker een vervolg zal krijgen.

 

Namens de (voorlopige) voorbereidingsgroep,

Ray Haze