Parkeren van vrachtwagens binnen de bebouwde kom van Zalk.

Het gebeurt gelukkig niet vaak maar zo nu en dan wordt er toch nog een vrachtwagen binnen de bebouwde kom van Zalk geparkeerd. Dit bericht kregen we tijdens het Inloopspreekuur van een inwoner van Zalk te horen. Voor alle duidelijkheid hieronder nogmaals de regels omtrent parkeren van vrachtverkeer binnen en buiten de bebouwde kom:

Binnen de komgrenzen geldt een parkeerverbod voor de werkavonden/nachten en weekenden.
Een klein aantal industrieterreinen vormen hier een uitzondering op. Het meenemen van de vrachtwagen naar de woning om daar meerdere dagen/weekenden te staan is dan ook niet toegestaan.

Buiten de bebouwde kom is er geen parkeerverbod.

Bij deze het vriendelijke verzoek aan de betreffende vrachtwagenchauffeurs zich aan de regels te houden.

Namens Dorpsbelangen,

Ray Haze