Paaltje Laarzenpad aan de Brinkweg.

Helaas hebben wij afgelopen woensdag(  geconstateerd dat er een paaltje van het Laarzenpad aan de Brinkweg uit de grond is getrokken en spoorloos is verdwenen.

Wij vragen u/jullie dan ook of u/jullie iets gezien of gehoord hebben. Of misschien het paaltje ergens hebben zien liggen.

 

Reacties graag naar één van de leden van Dorpsbelangen. Of mail naar dorpsbelangzalk@gmail.com

Met vriendelijke groeten namens Dorpsbelangen,

Ray Haze