Opstart BSO Oranje

Bericht ingebracht door Teun Jelle de Vries, Oranjeschool, 15 december 2020.

 

Op maandag 11 januari zal de GGD-inspecteur de bso-ruimte van BSO Oranje inspecteren. Dit is het onderzoek voor registratie. Ook zal zij allerlei stukken van IRIS Opvang controleren en vragen stellen over hoe we de ruimte willen inrichten en gebruiken. Als de GGD de ruimte heeft goedgekeurd, mogen we beginnen met het aanbieden van bso. Na drie maanden volgt dan nog een onderzoek na registratie. Dan wordt gecontroleerd of IRIS Opvang ook echt doet wat we daarover aan de GGD hebben verteld. Ondertussen zitten we niet stil, zodat we zo snel mogelijk met de bso kunnen beginnen. Op maandag 14 december hebben we bijvoorbeeld een opstartbijeenkomst. Vanuit school doen Teun Jelle de Vries en Lianne Teekman hieraan mee, zodat we van begin af een goede samenwerking krijgen tussen opvang en onderwijs. We hebben er erg veel zin in om straks kinderen welkom te heten op de BSO. – Suzan de With, IRIS Opvang

 

Suzan de With-Bloemendaal | Manager IRIS Opvang

Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag                        

IRIS opvang
Europa-allee 10b, 8265 VB Kampen
Postbus 1014, 8260 BA Kampen
‘    038-333 38 98
*    s.dewith@irisopvang.nl
W     www.irisopvang.nl