Ontwikkelingen woningbouw Zalk

Een grote groep woning belangstellenden heeft zich gemeld met belangstelling voor woningbouw op de locaties die de gemeente geschikt vindt. Hier zijn ook veel startende jongeren bij die graag in Zalk willen (blijven) wonen. De gesprekken met de gemeente verlopen nu ook positief en constructief.

Dorpsbelangen is blij met deze ontwikkelingen. Uit de groep van belangstellenden voor de CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) zijn een aantal mensen bereid gevonden om een bestuur te vormen. Nu worden er stappen ondernomen om een vereniging op te richten. Dorpsbelangen zal een financiële bijdrage leveren om de oprichting van de CPO vereniging te realiseren. Dorpsbelangen realiseert zich dat er op alle locaties haken en ogen zitten aan nieuwbouwplannen in relatie tot de wensen en belangen van omwonenden.
We hebben er vertrouwen in dat we in open gesprekken met alle belanghebbenden tot goede keuzes kunnen komen en waarderen de constructieve initiatieven die gemeenten en omwonenden hierin hebben genomen. Zodat met respect voor bestaande belangen ook onze jongeren en anderen die graag in Zalk willen blijven wonen hun plannen kunnen realiseren en we naar de toekomst toe een leefbaar dorp houden.