Najaarsvergadering Zalk

Op maandag 28 november 2022 is weer de jaarlijkse najaarsvergadering van Dorpsbelangen Zalk.

Aanvang 20 uur (inloop vanaf 19:45 uur)
Locatie: Dorpshuis “An de Steege”

Voorlopige agenda

  1. Welkom en opening met toelichting van de ontwikkelingen in ons dorp.
  2. Bestuurswissel
  3. Ontwikkelingen Zalkerbos.
  4. Uitwerking van het uitvoeringsplan Dorpsplan 2030
  5. Rondvraag
  6. Sluiting