Najaars-dorpsvergadering 2021

De algemene ledenvergadering staat gepland op maandag 13 september 2021. We houden rekening met  de dan geldende Corona maatregelen.

19:45 uur: inloop met koffie en thee

20:00 uur: start Najaars-dorpsvergadering Dorpsbelangen Zalk.

Voorlopige agenda:

  1. Opening met koffie/thee
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen/bestuurszaken
  4. Vrijwilliger van het jaar 2020
  5. Financiën 2020
  6. Lopende projecten in het dorp (o.a. laarzenpad,  woningbouw, snelheid in het dorp/Zalkerdijk, plan Zalkerbos)
  7. Rondvraag
  8. Pauze met interactief gedeelte, lees de link: DORPSPLAN 2021-2030, van plannen naar actie,  o.l.v. Kim Verweij
  9. Sluiting

Graag tot ziens op maandag 13 september.