Meldingsbereidheid in Zalk…?!

In het overleg buurtpreventie met de kleine kernen en het gesprek  met de wijkverbinder en de wethouder spraken wij over de meldingsbereidheid in ons dorp. Het blijkt dat wij als ‘Zalkenaren’ weinig bellen met  112.

Buurtpreventie is een vorm van toezicht die vrijwillig wordt opgezet door burgers om zo de veiligheid in hun eigen woonomgeving te verbeteren. Elkaar snel weten te vinden en contact met elkaar te maken is daarbij enorm belangrijk. Buurtpreventie vindt veelal in samenwerking met wijkagenten en gemeentes plaats.

Weet dat je altijd  kan bellen bij onveilige situaties met 112 in onze buurt. Bij de meldcentrale wordt doorgevraagd en volgt gerichte actie.