Lelystad Airport – Laagvliegroutes – Wat hangt Zalk boven het hoofd?

Er is veel te doen rondom Lelystad Airport. Mocht Lelystad Airport toch opengaan, dan heeft dit gevolgen voor Zalk en omgeving, vanwege geluidsoverlast en luchtvervuiling. De vraag is wat jij hiervan vindt en of we hier als Dorpsbelangen actie op moeten ondernemen. Lees de feiten daarom even goed door en deel jouw mening met ons.

De feiten, mocht Lelystad Airport opengaan:

Feit is, dat, als Lelystad Airport opengaat, er eerst 10.000 en later 45.000 vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport gaan (niet openbaar gemaakt, maar er zijn scenario’s van zelfs 225.000 vliegbewegingen doorgerekend). Tussen 06.00 en 00.00 uur, 365 dagen/jaar, 7 dagen/week. Met pieken in de zomer en in vroege ochtend en late avond. Dit betekent dat elke 8 à 9 minuten een vliegtuig laag overkomt op een hoogte van 900 -1800 meter. Laagvliegen heet dit. Nu vliegen vliegtuigen op minimaal 4.000 meter hoogte.

Een veel gehoord argument is dat Lelystad Airport goed is voor de economie. Feit is echter dat er elk jaar miljoenen euro’s belastinggeld bijgelegd zal moeten worden (net als bij andere regionale luchthavens) en dat het per saldo maar heel weinig banen oplevert in Flevoland en (recreatie)banen kost in de rest van Nederland. Ook zal Lelystad Airport de regio Schiphol niet ontlasten. Uitplaatsen van vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad zorgt voor zwaardere vliegtuigen op Schiphol, met niet minder, maar meer overlast voor omwonenden.

Actuele ontwikkelingen

  • Laagvliegroutes blijken toch niet opgelost te kunnen worden. Er is altijd beloofd dat de laagvliegroutes tijdelijk zouden zijn. Vele deskundigen hebben vanaf het begin gezegd dat laagvliegroutes niet opgelost kunnen worden (luchtruim is te vol). In december heeft de minister inderdaad moeten toegeven dat laagvliegen definitief niet kan worden opgelost. Een nogal cruciale belofte is dus gebroken. Provincie Overijssel is woest en heeft samen met een aantal gemeentes (waaronder gemeente Kampen) zeer duidelijk gemaakt dit niet te accepteren. Ook Gelderse gemeenten zijn woest en stellen onderzoeken e.d. in. Lees er hier meer over.
  • Foute berekeningen geluid en stikstof. Na de foute geluidsberekeningen (te laag voorgespiegeld), blijken ook de stikstofberekeningen niet te kloppen (uitstoot expres onrealistisch laag gehouden). Het Ministerie houdt berekeningen achter en dat zal vast niet zomaar zijn. Natuurvergunningsaanvraag Schiphol inclusief Lelystad Airport klopt niet. Er is groeiende kritiek op de vreemde voorkeurspositie luchtvaart, tov bouwen en boeren.
  • Woningbouw. Zorgen over woningbouw (o.a. Reeve) door overlast Lelystad Airport. Lees er hier meer over.
  • Corona en klimaat. Door corona is het vliegverkeer afgenomen en dat blijft naar verwachting zo ook als corona achter de rug is. Door klimaatcrisis zetten steeds meer mensen sowieso vraagtekens bij het plan om een nieuw vliegveld te openen.
  • Actiegroep Kampen. Sinds kort heeft Kampen ook een actiegroep. Dit is ‘Géén Laagvliegrotonde Boven Kampen’. Lees er hier meer over.

 

Nu u al deze informatie heeft doorgenomen (een groot gedeelte wist u natuurlijk al veel langer) is het voor Dorpsbelangen Zalk interessant om te weten hoe de Zalker bevolking tegenover deze plannen staat. Wij zouden het fijn vinden als u uw mening wilt geven op onderstaande vragen:

 

  1. Hoe kijkt u aan tegen een eventuele opening van vliegveld Lelystad en de laagvliegroutes?
  2. Vindt u het een bedreiging van de leefomgeving als de laagvliegroutes doorgang zullen vinden? En waarom?
  3. Vindt u dat Dorpsbelangen Zalk hierin een rol moet spelen?
  4. Vindt u dat wij, als Zalk, ons moeten aansluiten bij een actiegroep (bijv. SATL of GeenlaagvliegrotondebovenKampen)?
  5. Heeft u verder nog opmerkingen of ideeën?

 

Mocht u nog vragen hebben, dan horen we dat graag. Als wij uw antwoorden hebben geïnventariseerd kunnen wij als DB Zalk ons beraden op eventuele vervolgstappen. U kunt uw antwoorden sturen naar dorpsbelangzalk@gmail.com

 

Wij kijken belangstellend uit naar uw reacties die uiterlijk 15 maart as in ons bezit dienen te zijn.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Lucas Frijlink – Dorpsbelangen Zalk

Marjolijn Blok – Inwoonster van Zalk en betrokken bij SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen).