Lelystad Airport: Aanpassing routes en start gebruik per 7/11

Nieuws over aanpassing van de routes en de start

Lelystad Airport: Kleine aanpassing laagvliegroutes
Weer nieuwe ontwikkelingen rondom Lelystad Airport. De minister heeft een kleine aanpassing gedaan van de routes. De wijziging geldt alleen wanneer vliegtuigen vanaf Lelystad Airport opstijgen in zuidwestelijke richting. Wanneer die bij Elburg (over baan 23) het oude land binnen vliegen, maken ze volgens het nieuwe voorstel een bocht om Wezep, tussen Hattem en Hattemerbroek door. Daarna gaan de vliegtuigen via Wapenveld naar het zuiden. In de praktijk vliegen vliegtuigen niet precies op een lijn en is er sprake van een bandbreedte. De vlieghoogtes (tot 2.000 meter) blijven vooralsnog ongewijzigd laag. Voor Zalk betekent dit helaas, dat de laagvliegende vliegtuigen dichterbij gaan overkomen. Onderstaand de nieuwe situatie.

Nieuwe vliegroute tussen Kampen, Wezep, Zwolle en Hattem

(Foto: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Start laagvliegen per 7/11 as.
Ondanks dat het onbekend is of en wanneer het vliegveld open gaat, heeft minister Van Nieuwenhuizen besloten om vanaf 7 november de laagvliegroutes over Overijssel en Gelderland open te stellen. Het betekent dus dat er vanaf 7 november laag gevlogen zal worden. Dit betreft vooralsnog alleen de bestaande met name recreatieve luchtvaart. Hier is veel kritiek op, omdat er nog geen groen licht is en het onnodig veel geld kost en overlast zal geven.

Hoe verder?

Kortom, het dossier is nog steeds niet op orde en de kritiek op Lelystad Airport blijft. De wettelijk benodigde natuurvergunning ontbreekt. Het debat in de 2e Kamer van 11 september over de luchtvaart plannen was bijzonder scherp en kritisch. Provincies en gemeenten staan nog steeds op het standpunt dat laagvliegen voorkomen dient te worden. De 4 gemeenten (Oldebroek, Elburg, Heerde en Hattem) zijn uit het overleg met de minister gestapt. Er staan nog 181 vragen open van de 2e Kamer aan de minister, waar de minister nog steeds geen antwoord op heeft gegeven. En de opening wordt steeds meer een punt van discussie, gezien de stikstof discussie. Het lijkt erg onlogisch om een nieuw vliegveld te openen naast Natura2000 gebieden, terwijl in andere sectoren, zoals de landbouw, gestuurd wordt op maatregelen.

 

Blijf op de hoogte

Belangrijk is dat je je goed informeert over de gevolgen van de opening vliegveld Lelystad. Zodat je weet wat je boven het hoofd hangt (ook letterlijk). Goede informatiebronnen zijn de belangengroepen:

 

Via Dorpsbelangen houden we je ook op de hoogte.