Laarzenpad Noord en Zuid is gewijzigd/uitgebreid.

De Noordroute:
De noordroute van het Laarzenpad is enigszins gewijzigd. Het schelpenpad is eruit gehaald. Nu de Brinkweg helemaal aflopen, de Zalkerdijk oversteken en onderaan de dijk rechtsaf. Daar bij de bewegwijzering linksaf de oude route richting de IJssel. Kom je van de andere kant dan rechtsaf onder aan de dijk en ter hoogte van de Brinkweg de Zalkerdijk oversteken en de Brinkweg op.

zuidlus langs de IJssel

De Zuidroute:
De zuidroute is uitgebreid met een hele mooie lus langs de IJssel. Ter hoogte van de Buckhorst kun je kiezen uit 3 opties: de oude route volgen en daar oversteken naar de Buckhorsterlaan of linksaf richting de IJssel. Bij de IJssel rechtsaf door het riet en het pad langs de IJssel volgen. Daar waar je niet verder mag, rechtsaf naar het gemaal Anthem lopen. Daar weer rechtsaf onderaan de dijk richting de Buckhorst. Of deze extra lus omgekeerd lopen.
Op deze nieuwe route kun je uiteraard gewoon de bekende palen met blauwe bies en pijltjes van het Laarzenpad volgen.

De initiatiefneemster van deze lus is mevrouw Klazien Leegsma van bed & breakfast De Boerderij aan de Geldersedijk in Hattem. Zij heeft toentertijd aan Dorpsbelangen gevraagd of het Laarzenpad uitgebreid kon worden richting Hattem.  Zij heeft er ook voor gezorgd (en doet dat nog steeds) dat de omgeving daar schoon blijft van alle vuilnis die daar helaas neergegooid wordt.

Met dank aan Lucas Frijlink en Johan Boeve voor hun hulp bij het uitzetten van de nieuwe route. En natuurlijk ook Gerrit Vos (de eigenaar van de grond) en Winand Kragt (de pachter van de grond) die toestemming gaven om over hun grond te lopen.

En ook dank aan de gemeente Kampen, in de persoon van Warner Poortman, die een natuurtoets heeft laten maken door bureau Ecogroen. Hier kwam uit dat deze nieuwe lus geen verstoring van de natuur aldaar zou opleveren.

Op 5 november om 10.30 uur bij gemaal Antlia, openen we deze lus officieel. Je bent van harte welkom!

Namens Dorpsbelangen,
Ray Haze