Laagvliegroutes Lelystad

Het bestuur van dorpsbelangen werd geinformeerd door Anna Klumpje en Thea Reitsma van het actiegroep ‘Géén laagvliegrotonde boven Kampen!’, middels de onderstaande mail:

Wijkverenigingen behartigen de belangen van wijkgenoten en samen van alle inwoners van de hele gemeente Kampen. Er is nu een nieuw aandachtspunt dat we niet hebben zien aankomen bij de oprichting van onze verenigingen, namelijk het luchtruim.

Als vliegveld Lelystad Airport geopend wordt is de rust voorgoed voorbij.

We hebben niet veel tijd meer maar kúnnen nog van ons laten horen en aan de overheid laten weten dat het vliegveld niet geopend mag worden omdat ook onze gemeente daar erg onder te lijden zal krijgen. Bij dezen roepen we jullie op om ook als wijkverenigingen in actie te komen door zoveel mogelijk mensen te laten weten wat de plannen van de overheid zijn en wat voor Kampen en IJsselmuiden betekenen.

 

De geplande vliegroutes van en naar Lelystad hebben voor Kampen grote gevolgen. Alle vliegtuigen, 45.000 per jaar, van en naar Lelystad komen bij elkaar op een cirkelvormige rotonde in de lucht boven de gemeente, de rotonde heeft zes afslagen. 

Er zal veel hinder van geluid en ook luchtverontreiniging ons dagelijkse leven binnendringen. Het is bewezen dat inwoners rond Schiphol hierdoor een jaar korter leven. Het zorgt bijvoorbeeld voor hart- en longproblemen. Ook onze kinderen zullen hieronder lijden. Ze zullen bijvoorbeeld slechter slapen.

Vooral de wijken Onderdijks en ook de nieuwe wijk ‘De Reeve’ en omliggende dorpen zullen veel overlast krijgen van de laagvliegroutes (1500-1800 meter) maar ook de andere wijken aangezien onze gemeente in het hart ligt van álle vliegroutes.

Al met al reden genoeg om samen eens goed na te denken. Er hebben zich bij onze actiegroep ‘Géén laagvliegrotonde boven Kampen!’ belangstellenden voor een nieuwsbrief over de ontwikkelingen rond Lelystad Airport aangemeld.

Het is goed als onze plaatsgenoten worden geïnformeerd over de plannen van de overheid die als een donkere wolk boven Kampen hangen.

Daarom hebben we in de bijlage onze nieuwsbrief aan dit schrijven toegevoegd. Als jullie het als wijkverenigingen zinvol vinden om jullie leden te informeren over de ontwikkelingen rond Lelystad Airport kunnen jullie bijvoorbeeld deze brief en de nieuwsbrief, of delen daarvan, gebruiken.

Bijlage: nieuwsbrief 5 november 2021

LA, 5 nov. 2021 eerste nieuwsbrief van ‘Géén laagvliegrotonde boven Kampen!’

Succes met jullie belangrijke werk!

 

Met vriendelijke groet,

De oprichtsters van de actiegroep ‘Géén laagvliegrotonde boven Kampen!’

Anna Klumpje en Thea Reitsma.

 

Zie ook de algemene site SATL Lelystad, voor meer actuele informatie.