Kinderopvang in Zalk van 0 tot 4 jaar.

Van enkele (aanstaande) ouders is bij Dorpsbelangen het verzoek binnen gekomen om mee te denken over de kinderopvang van 0 tot 4 jaar in Zalk. De reden is dat degene die dat nu verzorgd in Zalk binnenkort stopt. Jantine de Weerd heeft inmiddels al een enquête uitgezet over de behoefte onder de inwoners van Zalk voor kinderopvang. In de uitkomst van deze enquête bleek hier grote behoefte aan te zijn en hebben de belangstellenden onder andere aangegeven op welke dagen zij dit het liefst willen.

Als Dorpsbelangen hebben wij vervolgens contact gezocht met Prokino, tante Vroesch en Iris Opvang en Onderwijs in Kampen. Prokino heeft aangegeven daar geen mogelijkheden in te zien. Tante Vroesch is bereid een voorlichtingsavond in Zalk te willen geven om inwoners warm te maken voor het opstarten van een kinderopvang. Deze mogelijkheid houden we voorlopig even in gedachte.
Afgelopen maandagochtend hebben we (Bram Eerkes en ondergetekende) samen met een
aanstaande ouder een goed gesprek gehad met Suzan de With van Iris over het opstarten van kinderopvang van 0 tot 4 jaar in Zalk. Er zijn heel wat mogelijkheden de revue gepasseerd. Suzan gaat deze mogelijkheden voorleggen aan het bestuur van Iris en legt ook alvast contacten met diverse personen en instanties die hier een rol in kunnen spelen. Ook wil Iris een nieuwe enquête uitschrijven in Zalk, die wat meer gedetailleerde informatie geeft over de wensen van de (aanstaande) ouders.
Na de zomervakantie hopen we meer te weten. We houden u op de hoogte.

Ray Haze