Je staat voor paal als we jou als dader vinden.

Heden is het Laarzenpad niet volledige gemarkeerd met de bekende Laarzenpad-palen.

Helaas zijn er 2 laarzenpad palen verdwenen op de vernieuwde zuidlus. Wie weet waar de palen zijn?

Het betreft het gedeelte aan de IJssel bij de zuidlus, zie de onderstaande  kaart.

Verder een oproep aan allen: Bellen bij verdachte situaties 0900-8844 en/of bij heterdaad
vernielingen 112.

We zullen zo spoedig mogelijk de route gaan herstellen.

 

Namens Dorpsbelangen Zalk,
Lynette van Rooijen