Verdere inrichting van informatieborden Zalk

Gedurende de komende maanden volgt een uitbreiding van 4 informatieborden in ons dorp. Twee informatieborden komen bij het Zalkerbos over de planten, dieren en  het ontstaan van het bos. Tevens komt er een bord over de historie van het Kerkplein en van de molen De Valk. De  informatie en foto’s op  de borden  worden in gezamenlijkheid tussen het bestuur van dorpsbelangen en met enkele bewoners opgesteld.
De borden zijn mede mogelijk gemaakt door een goedkeuring van een  project via de “Groene loper” van de coöperatie IJsseldelta.