Informatiebijeenkomst over Natura2000-plannen Zalkerbos

(Persbericht  17 mei 2021 van Natuur & Milieu Overijssel)

Op donderdagavond 27 mei, om 19:30 uur, organiseert Natuur en Milieu Overijssel een online informatiebijeenkomst over de plannen voor de nieuw te ontwikkelen natuur in het Zalkerbos. Tijdens deze bijeenkomst worden de voorlopige plannen gepresenteerd. Inwoners van Zalk en andere geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Voor meer informatie en aanmelden, zie www.natuurenmilieuoverijssel.nl/zalkerbos. Na aanmelding worden de gegevens voor de bijeenkomst opgestuurd.

 

De plannen voor het Zalkerbos zijn onderdeel van de ontwikkelopgave Natura2000. De komende jaren wordt gewerkt aan behoud en herstel van de kwetsbare natuur in de uiterwaarden van de gehele IJssel. Met maatwerk wordt de natuur in de uiterwaarden zo weer krachtig en weerbaar gemaakt.

 

Wilt u al eerder meer informatie over de Natura2000-plannen? Op vrijdag 21 mei wordt ook aandacht besteed aan het project in het Zalkerbos op RTV Zalk. Projectleider René Tank zal worden geïnterviewd over het onderwerp.

 

“Meer ruimte voor natuur in de uiterwaarden van de IJssel”, fotograaf Sjon Heijenga.

Maandagavond 31 mei is er een inloopbijeenkomst, voor aanmelden lees meer…