Honden aan de lijn, op bepaalde delen van het laarzenpad

Honden op het laarzenpad ja of nee?

Honden op het laarzenpad, mag op sommige delen van de route! Voorwaarde is wel dat de hond aangelijnd is!
Zie de borden bij het begin van de routes, waarop staat wanneer honden helemaal niet zijn toegestaan.

(bron site : https://www.gddiergezondheid.nl/)

Uitleg  over Neospora infectie.
Wat veel hondeneigenaren niet weten, maar wat ernstige gevolgen kan hebben voor boeren en hun veestapel:
Neospora caninum is een ééncellige parasiet en is 1 van de belangrijkste besmettelijke oorzaken van spontane abortus bij koeien.
Een Neospora infectie kan elke hond bij zich dragen, maar een hond heeft hier zelf geen klachten van. Besmetting van hond naar rundvee wordt overgedragen door een hond die zijn behoefte doet in een weiland waar dieren grazen. Een hond kan een Neospora infectie oplopen door het eten van besmet rauw vlees of besmette nageboortes van rundvee (wat vaak gebeurt op boerderijen) en besmette nageboortes van herten en reeën. Zelfs als de hond alleen maar likt aan besmet vruchtwater kan hij al besmet raken.
Een infectie met Neospora leidt niet tot ziekteverschijnselen bij de koeien. Wel kan de parasiet door weefselbeschadiging de dood van de ongeboren vrucht veroorzaken en wordt de vrucht door de moeder afgestoten. Niet elk geïnfecteerd dier geeft een spontane abortus, maar kan de infectie wel overdragen. Neospora kan aangetoond worden bij koeien en doodgeboren kalveren, maar is meestal niet aantoonbaar bij honden terwijl ze de parasiet wel bij zich kunnen dragen.
Houd uw honden uit weilanden waar dieren grazen: zo kunnen we voorkomen dat een infectie van Neospora zich verder verspreid en natuurlijk ook om ongelukken, onrust en stress te voorkomen, want koeien, paarden en schapen zijn van nature vluchtdieren en zullen uw hond als vijand/gevaar zien.


(bron site : https://www.gddiergezondheid.nl/)

Namens Dorpsbelangen Zalk,
Lynette van Rooijen.