Het Zalkerveer gaat eerder starten!

Per vrijdag 29 maart  kunnen we weer varen naar de overkant, het is voorjaar!

Ook zijn er diverse werkzaamheden verrricht, de aanlegsteiger is vernieuwd.

De laatste straatwerkzaamheden 1 week voor de start van het vaarseizoen