Grote donatie van de Oranjeschool!

Een bijzondere gebeurtenis op vrijdag 1 april: kinderen van de Oranjeschool in Zalk deden een royale gift voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in ons dorp. Marjolijn Blok, lid van de werkgroep Zalk helpt Oekraïne, mocht het bedrag (€ 1905,20!)  in ontvangst komen nemen op de dag dat de eerste gasten naar Zalk kwamen.

De kinderen hebben de afgelopen weken op allerlei manieren geld ingezameld voor Oekraïne: denk aan klussen als flessen ophalen voor statiegeld, cake en koekjes verkopen, bingo spelen, etc.. Wat een werk moet dit zijn geweest! Als extra stimulans had meester Arthur beloofd dat hij zich kaal zou laten scheren als er € 1500,00 bij elkaar kwam. Hij zal er dus aan moeten geloven!

De school heeft besloten met het geld het initiatief Zalk helpt Oekraïne te ondersteunen. Geweldig dat we deze bijdrage ontvangen en wat kunnen we daar als dorp veel mee doen voor mensen uit Oekraïne. Als werkgroep Zalk helpt Oekraïne willen we de school maar vooral de kinderen van de Oranjeschool enorm bedanken voor hun inzet en hulp!

Ook doneren?
Donaties vanuit het dorp komen dagelijks binnen. Dank daarvoor! Donaties blijven welkom via de volgende rekening: NL06 RABO 0325 7080 02, t.n.v. penningmeester Ned. Geref. Kerk te Zalk en Veecaten o.v.v. ‘Zalk helpt Oekraïne’. Dit is een zogenaamde ANBI-rekening, waardoor uw giften aftrekbaar van de belasting zijn.

Schoolkinderen overhandigen ingezamelde geld aan een vertegenwoordiger van de werkgroep Zalk helpt Oekraïne.